Interviews

Caja Cazemier

01-11-2008

Caja Cazemier werkte meer dan tien jaar als lerares en de inspiratie voor haar eerste boeken haalde ze onder meer uit de verhalen die leerlingen vertelden. Dat is te merken in haar boeken: haar hoofdpersonen zijn levensechte jongeren, die te maken krijgen met herkenbare problemen. Hoe het is om naar een nieuwe school te gaan bijvoorbeeld. Of welke problemen je hebt als je hoogbegaafd bent. Of als je merkt dat je anders bent dan anderen?Hoe kom je aan de onderwerpen van je boeken?

Al mijn verhalen gaan over jongeren die een ´probleem´ hebben en daarmee moeten ‘leren leven´ of er een oplossing voor moeten zoeken. Die onderwerpen kunnen dan bijvoorbeeld zijn: weglopen van huis, homoseksualiteit, angst, eenzaamheid, dood, anders zijn, onbeantwoorde liefde, zelfstandig worden, uitzoeken wie je bent, pesten, naar de brugklas gaan, verkeerde vriendjes.
Niet alleen leerlingen die ik in de klas heb gehad of dingen die ik meemaakte in de jaren dat ik voor de klas stond, brachten mij verschillende keren op het idee voor een boek, ook mijn eigen zoons en hun verhalen inspireren mij. Verder mijn vriend die een aantal jaren lesgaf aan groep 7/8: wat hij over zijn klassen vertelde, is wel in mijn boeken terechtgekomen, vooral in de brugklasserie. En dan lees ik Achterwerk van de VPRO-gids waar kinderen en jongeren brieven schrijven over de problemen die zij hebben. Ook koop ik regelmatig jongerentijdschriften.
Soms ontmoet ik mensen die mij iets vertellen waaruit het idee voor een verhaal voortkomt, of door de schoolbezoeken die ik doe. Ten slotte probeer ik aan te sluiten bij de actualiteit. Ik knip artikelen uit de krant en schrijf daarover in mijn verhalen. En soms komt mijn uitgeefster met een opdracht!

Je schreef een aantal boeken vol survivaltips. Er zijn survivalgidsen over meiden, jongens of naar de brugklas gaan. Hoe verzamel je al die tips?

Ik heb drie zoons, en een aantal nichten, die de juiste leeftijd hadden toen ik de boeken schreef. Ik heb steeds gedacht: wat zou ik hun willen meegeven? Wat voor tips kan ik voor hen verzinnen? Ik heb tijdens mijn studie Nederlands als bijvak adolescentiepsychologie gedaan. Toen heb ik veel gelezen en geleerd over hoe jongeren zijn op de leeftijd van 11-16 jaar. De jaren voor de klas hebben mij uiteraard ook veel bijgebracht, over de brugklas, maar ook over hoe leerlingen zijn. Ten slotte heb ik tijdens het schrijven zelf ook weer veel gelezen en herlezen en gesurft op internet. Al denkend en lezend kwamen de tips vanzelf boven.

Je schrijft vaak over onmogelijke liefdes. Zo is Floor uit Weerlicht verliefd op haar leraar Nederlands. In Verliefd zijn is een ramp merkt Myra dat ze niet op jongens valt, maar op meisjes. En Karima uit Lotte en Karima mag vanwege haar geloof geen vriendje, maar ze is wel verliefd. Welke boodschap wil je de lezer daarmee geven?

Ik schrijf veel over verliefdheid en seksualiteit omdat dat onderwerpen zijn die jongeren in de leeftijd vanaf 11, 12 jaar erg bezighouden. Dat zijn nieuwe gevoelens die je ontdekt en die heel heftig en spannend zijn, en die je heel onzeker kunnen maken. Voor de personen in mijn boeken net zo goed als in het echt! En ja, het loopt niet altijd zoals jij zou willen. Je kiest er niet zelf voor op de ‘verkeerde´ verliefd te worden of op iemand van hetzelfde geslacht. Dat overkomt jou, en daar zit je heus niet altijd op te wachten, daar ben je niet altijd blij mee.
Ik denk dat ik wil laten zien hoe anderen daarmee omgaan. Je bent nu ruim 15 jaar schrijfster. Waarover zou je nog eens graag willen schrijven? De actualiteit zal ik ongetwijfeld blijven volgen, en de toekomst is nog onbekend. In mijn ideeënmap zitten verder nog heel veel onderwerpen: o.a. (cyber)pesten, tienerzwangerschap, aan alcohol verslaafde jongeren, de geseksualiseerde wereld van tienermeiden. Ik doe vrijwilligerswerk als coach voor vrouwen die met het inburgeringsexamen bezig zijn. Ik ga vast iets met hun verhalen doen.
Op dit moment werk ik aan een non-fictie titel over op kamers wonen, voor 16+. En ik schrijf samen met Martine Letterie een boek over familiegeheimen.

Klik hier als je meer wilt weten over Caja Cazemier en haar boeken. Kijk ook eens bij de kennisquiz. Daar vind je vragen over Caja en haar boeken. Je kunt zelfs een boek van haar winnen met haar handtekening erin!