Schrijvers en tekenaars

Wil je iets weten over een schrijver of een tekenaar?
Typ de achternaam in de zoekbalk. Of zoek de naam op alfabet in de lijst.

Kun je het niet vinden? Probeer een deel van de achternaam met % (bijvoorbeeld kin% als je Kinney zoekt).Typ hier de achternaam van de schrijver (zonder de, van of van de):

Op 22 juli geboren

Gila Almagor (1939-)
Soetkine Aps (1986-)
Jimmy Docherty (1976-)
Thomas Goyvaerts (1987-)
Nico de Haan (1947-)
Susan E. Hinton (1950-)
Cornald Maas (1962-)
Jan Simoen (1953-2013)

Op 22 juli overleden