Interviews

Denise Bontje

01-09-2012

Denise Bontje, taalkundige en theatermaker, is bij Sardes betrokken bij projecten rond taal en media. In opdracht van Het Kinderopvangfonds is zij als projectleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de training die aansluit bij het pilotproject Digidreumesen. Op Digidreumes.nl wordt digitale content voor jonge kinderen geselecteerd en beoordeeld door een expertpanel.


Foto: Annemiek van der Kuil

Waarom dit project?
‘Digidreumesen is een project van Het Kinderopvangfonds die de kwaliteit in de kinderopvang wil verbeteren en daartoe verschillende initiatieven ondersteunt.
Digidreumesen is ontstaan vanuit de constatering dat kinderen steeds vroeger in aanraking komen met verschillende digitale media. Maar is er voldoende expertise aanwezig bij ouders en in de kinderopvang om jonge kinderen hierin te begeleiden? En valt er met het verantwoord inzetten van digitale media een positief effect te genereren?´

Wat houdt het project Digidreumesen in?
‘Digidreumesen biedt een portal, een website, voor pedagogisch medewerkers en ouders met informatie over bijvoorbeeld media-opvoeding en de mogelijkheden om apps in te zetten binnen de kinderopvang. De portal bevat daarnaast actuele informatie over geschikte apps voor jonge kinderen. De selectie werd gemaakt door een expertgroep onder leiding van Mijn Kind Online. Er is daarbij gekeken naar aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de apps. Naast een beoordeling is gekeken naar de educatieve waarde en het ontwikkelingsgebied dat daarbij wordt aangesproken.´

Welke rol speelt Sardes hierbij?
‘Sardes is door Het Kinderopvangfonds gevraagd een training te ontwikkelen voor pedagogisch medewerkers rondom de interactievaardigheden die nodig zijn om kinderen goed te kunnen begeleiden bij het gebruik van media. De training zal dit najaar gegeven worden op tien pilotlocaties. Deze bestaat uit twee dagdelen en zal tijdens de pilots, die tot 2013 doorlopen, op verschillende manieren worden uitgeprobeerd. Pedagogisch medewerkers gaan vervolgens onder andere aan de slag met apps. Elke pilotgroep krijgt de beschikking over een tablet en een groot scherm voor de hele groep, en wordt gestimuleerd verschillende media in te zetten in aanvulling op andere activiteiten op de groep. De inzet van media moet passen bij de eigen werkwijze en bijvoorbeeld dus passen in een thema van veelgebruikte (VVE-)programma´s binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers maken daarbij gebruik van de website als input. Daarnaast komt er een digi-doeboek (uitgegeven door Zwijsen) met achtergrondinformatie en tips over de inzet van apps, maar ook over het werken met educatieve tv-programma´s, het inzetten van foto- en videomateriaal, digitale en geanimeerde prentenboeken, internet en games. Het boek moet lezers aan het denken zetten over hun rol in mediaopvoeding en hen inspireren om op een leuke en goede manier met media en jonge kinderen aan de slag te gaan. Op basis van de evaluatie van de pilot volgt er mogelijke een uitrol in januari 2013.´

Wie / welke partijen werken eraan mee?
‘Behalve Mijn Kind Online en Sardes is er nog Medid, de bouwer van de portal, om het project te realiseren. Deze drie partijen worden aangestuurd vanuit Het Kinderopvangfonds met Christel Eijkholt als projectleider. Sardes werkt weer samen met het Nederlands Jeugdinstituut en ProBiblio, die al projecten hebben gedaan met gedigitaliseerde en geanimeerde prentenboeken.´

Hoe staat de kinderopvang tegenover het project?
‘Er is een verschuiving merkbaar in de manier van omgaan met digitale media, met de digitale prentenboeken voorop. Menige kinderopvang is al vertrouwd met WePboek, dat ook door Het Kinderopvangfonds wordt uitgerold binnen de kinderopvang. Men wordt steeds ontvankelijker voor het versterkende karakter ervan, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de woordenschat. We brengen de boodschap dat er naast het oude vertrouwde, zoals de blokken en het prentenboek, er nu ook de app is. Bij het werken met jonge kinderen gaat het om de combinatie van verschillende soorten activiteiten waaronder de inzet van media. Het is niet de bedoeling dat het kind alleen naar filmpjes kijkt, maar dat het ook met het prentenboek kennismaakt en ermee leert omgaan.´

Je bent merkbaar betrokken. Hoe sta je zelf tegenover dit project?
‘Ik ben blij met het initiatief van Het Kinderopvangfonds om dit project op te zetten. Ik ben al jaren bezig met de vele mogelijkheden die digitale media jonge kinderen kunnen bieden en het belang van mediaopvoeding. Maar het was nog te vroeg. Projecten rondom mediawijsheid waren vooral gericht op oudere kinderen. Het is volgens mij echter belangrijk om vanaf de geboorte te beginnen met mediaopvoeding. Daar moeten we ons bewust van worden. Ook al is een heel klein kind er zelf nog niet mee bezig, het ziet jou dat wel doen.
Ik vind het fijn om met de kinderopvang te werken: pedagogisch medewerkers zijn leergierig en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Het is belangrijk om te investeren in deze groep. Ze spelen - naast ouders uiteraard! - een belangrijke rol in het leven van kinderen en hebben zoveel voor die kinderen over.´

Kijk op Digidreumes.nl.

(JvdH)