Boeken op AVI- en CLIB-niveau

Boeken die passen bij de leesvaardigheid van een kind.

Je kunt zoeken naar boeken die passen bij de leestechniek (AVI), naar boeken die passen bij het leesbegrip (CLIB), of naar een combinatie van beide.
Van 'samenleesboeken' en 'meegroeiboeken' is alleen het laagste niveau aangegeven.

 
AVI-niveau

AVI heeft te maken met technisch lezen. Bij technisch lezen gaat het om de techniek van het lezen: kan een kind snel en zonder fouten een tekst lezen?
Kinderen die snel en (bijna) foutloos kunnen lezen, hebben een hoog AVI-niveau. Kinderen die nog niet snel kunnen lezen, of die daarbij veel fouten maken, hebben een lager AVI-niveau.
Er zijn twaalf AVI-niveaus. Het laagste AVI-niveau is Start. Dat is het niveau van kinderen die nét begonnen zijn met lezen. Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen.
Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen tien AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. 'M' betekent 'midden' en 'E' betekent 'eind'. De cijfers 3 tot en met 7 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld bereikt wordt.
Een AVI-niveau E5 wordt dus gemiddeld aan het einde van groep 5 behaald. En een AVI-niveau M7 wordt gemiddeld halverwege groep 7 behaald. Maar let op: het gaat hier om een gemiddelde!


CLIB-niveau

CLIB heeft te maken met begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen gaat het erom dat een kind snapt waar de tekst over gaat. Kinderen die tamelijk ingewikkelde teksten goed kunnen begrijpen, hebben een hoog CLIB-niveau. Kinderen die dat (nog) niet zo goed kunnen, hebben een lager CLIB-niveau.
Er zijn acht CLIB-niveaus. Het laagste CLIB-niveau is Start. Dat is het niveau waarop je alleen heel eenvoudige tekstjes kunt snappen. Het hoogste CLIB-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die zonder moeite lastige teksten kunnen begrijpen.
Tussen CLIB-Start en CLIB-Plus liggen zes CLIB-niveaus: 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De cijfers 3 tot en met 8 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld bereikt wordt.
Een CLIB-niveau 5 wordt gemiddeld aan het einde van groep 5 behaald. En een CLIB-niveau 7 wordt gemiddeld aan het einde van groep 7 behaald. Voor de CLIB-niveaus geldt hetzelfde als de AVI-niveaus: het gaat om een gemiddelde!

Er zitten in elke groep kinderen die niet zo goed kunnen lezen. Die kinderen hebben een lager AVI- of CLIB-niveau dan het gemiddelde in hun groep. Een niet zo goede lezer in groep 5 kan dus bijvoorbeeld best een AVI-niveau M4 hebben.
Maar het AVI- of CLIB-niveau is natuurlijk niet het enige waar het om gaat: het belangrijkste is dat kinderen plezier beleven aan lezen!


Voor ouders

Van groep 3 tot en met groep 8 worden er op school leestoetsen afgenomen. Als u niet weet welk AVI-niveau of CLIB-niveau uw kind heeft, kunt u dat aan de leerkracht vragen. Kijk voor uitgebreide informatie op de website van het CITO.