Nieuws

Tentoonstelling: Archief Annie M.G. Schmidt naar Letterkundig Museum

14 januari 2016

Het privé-archief van de in 1995 overleden schrijfster Annie M.G. Schmidt is door haar zoon geschonken aan het Letterkundig Museum in Den Haag. In de nalatenschap zitten onder meer honderden brieven die Schmidt schreef en ontving.


Foto: Chris van Houts
Het archief bestaat uit scripts voor Ja zuster, nee zuster en Pension Hommeles, typoscripten van kindergedichten die Schmidt voor Het Parool schreef en van toneelstukken als Judaspenningen en Vrouwen om Dr. Deninga. Ook diverse literaire prijzen maken deel uit van de aanwinst, zoals de Hans Christiaan Andersenprijs, die ze in 1988 uit handen van Astrid Lindgren kreeg uitgereikt.

Hoogtepunten uit het archief zijn zonder twijfel de circa 185 brieven die Schmidt aan haar moeder schreef en de tweezijdig bewaard gebleven briefwisseling met haar man Dick van Duijn (totaal circa 280 brieven). Voorts de uitgebreide correspondentie met impresario en theaterproducent John de Crane, en brieven aan Henny Anke en Liesbeth Montagne, vriendinnen.
Directeur van het Letterkundig Museum Aad Meinderts noemt de brieven ´even persoonlijk, oorspronkelijk en geestig als in haar literaire werk´ en vindt dat de brieven het verdienen integraal te worden gepubliceerd.

De meest bijzondere stukken uit het archief van Annie M.G. Schmidt worden getoond in een kleine expositie, die valt in de reeks kortlopende actuele tentoonstellingen van het museum. De looptijd ervan is afhankelijk van de literaire actualiteit.
In 2017 zal het (aan het Letterkundig Museum gelieerde) Kinderboekenmuseum een interactieve tentoonstelling brengen over de leukste verhalen van Schmidt. Aan de hand van de bekende personages Pluk van de Petteflet, Floddertje, Abeltje, Wiplala, Otje en Ibbeltje ontdekken families de fantasierijke (denk)wereld van Annie M.G. Schmidt.