Nieuws

Publicatie: Eervolle vermelding voor artikel over het werken met prentenboeken bij kleuters

22 januari 2016

Een artikel over het werken met prentenboeken bij kleuters, geschreven door vier medewerkers van Nederlandse universiteiten, heeft een internationale eervolle vermelding gekregen. Het artikel beschrijft hoe het gezamenlijk verhalen verzinnen aan de hand van plaatjes uit prentenboeken het causaal redeneren bij kleuters kan stimuleren.


De selectiecommissie van de Association for Childhood Education International (ACEI) noemt het artikel Preschoolers´ Causal Reasoning During Shared Picture Book Storytelling: A Cross-Case Comparison Descriptive Study als een voorbeeld van ´superior research and excellent writing on a topic of high import for the field´. Prof. dr. Paul A. Kirschner is een van de auteurs van het bekroonde artikel waarvan dr. Helen C. Reed een van zijn promovendi - eerste auteur is.

Causaal redeneren stimuleren met prentenboeken
Het artikel Preschoolers´ Causal Reasoning During Shared Picture Book Storytelling: A Cross-Case Comparison Descriptive Study presenteert de resultaten van een studie naar de manier waarop gezamenlijk verhalen vertellen aan de hand van prentenboeken in een groep kleuters (4,5 tot 6 jaar oud) het causale redeneren zou kunnen stimuleren. Achtentwintig kleuters van drie scholen werden in zes groepen ingedeeld (vier tot vijf kinderen per groep). Elke groep nam deel aan zes vertelsessies verspreid over twee weken. Tijdens de sessies kregen de kinderen de vrije hand om samen verhalen te verzinnen aan de hand van plaatjes uit twee prentenboeken. Vervolgens werd gekeken welke groep de minste en welke groep de meeste verbetering vertoonde in het uitvoeren van taken die causaal redeneren vereisen. Het gespreksverloop (de discours) in die twee groepen werd nader geanalyseerd.

Gespreksverloop
In de groep die het meest was vooruitgegaan maakten de kinderen gedetailleerde observaties over de plaatjes, daagden ze elkaar uit om hun uitspraken te justificeren, en zochten ze verklaringen voor wat ze in de plaatjes zagen. In de groep die het minst was vooruitgegaan bleven de kinderen steken in oppervlakkige en eenvoudige opmerkingen. Deze kinderen namen ook kritiekloos uitspraken van elkaar aan of vervielen in onenigheid). Er was tevens een verband tussen het gespreksverloop en de tijd die werd besteed aan het verhalen vertellen. Deze bevindingen leiden tot hypothesen voor verder onderzoek naar het stimuleren van causaal redeneren in het vroege onderwijs.

Superieur onderzoek en uitstekend geschreven
De ACEI identificeert jaarlijks de top artikelen die in dat jaar verschenen zijn in het Journal of Research in Childhood Education (JRCE). De artikelen worden gekozen door de JRCE Editorial Advisory Board als voorbeeld van superieur onderzoek en uitstekende verslaglegging over een onderwerp dat van groot belang is voor het onderzoeksveld. Het artikel Preschoolers´ Causal Reasoning During Shared Picture Book Storytelling: A Cross-Case Comparison Descriptive Study is geschreven door Helen C. Reed (Vrije Universiteit), Petra P. M. Hurks (Maastricht University), Paul A. Kirschner (Open Universiteit) en Jelle Jolles (Vrije Universiteit). Het is verschenen in het Journal of Research in Childhood Education, 29 (3), 2015.

De prijs wordt officieel uitgereikt tijdens de Global Summit on Childhood (31 maart tot 3 april 2016 in San José, Costa Rica).

Bron: nieuwsbrief Open Universiteit