LEESPLUIM VAN DE MAAND

AUGUSTUS 2007

Als er een monster is geboren, tekst Sean Taylor, illustraties Nick Sharratt (Holland)

Monsters zijn er in soorten en maten. Je hebt monsters die zich diep in de bossen ophouden; daar hebben we nauwelijks last van. Anders is het gesteld met een onder-je-bed-monster, dat komt wel heel dichtbij. Als er een monster onder je bed zit, kunnen er twee dingen gebeuren: of hij eet je op, en dan is het verhaaltje uit, of je wordt vriendjes en hij gaat mee naar school. Ook dan kunnen er weer twee dingen gebeuren: of hij speelt mee in het schoolelftal, of hij eet het schoolhoofd op. Als hij het schoolhoofd opeet, kunnen er twee... U snapt het al, het verhaal gaat onvermoeid in deze trant verder. Telkens twee mogelijkheden en bij iedere keus weer twee nieuwe mogelijkheden. Zoals te verwachten valt zijn het typische monsterkeuzes. Al lezend vraag je je af hoe dit verhaal moet eindigen. Een tipje van de sluier opgelicht. Op een gegeven ogenblik ontstaat er iets romantisch en als gevolg daarvan kan alles weer van voor af aan beginnen. Voor alle zekerheid dus toch maar even onder het bed kijken.
Een knettergek boek en dat wordt nog eens benadrukt door de uitbundig gekleurde illustraties en de wilde typografie. Het mag dan over monsters gaan, ze blijven in ieder geval binnen de bladzijden. Als er dan ook nog een volwassene is om het verhaaltje voor te lezen, valt er helemaal niets te vrezen. En dan te bedenken dat de tekst gebaseerd is op een traditioneel Braziliaans gedicht met als titel: ‘Als er een baby is geboren...’ Hoe zou dat gedicht verlopen?