LEESPLUIM VAN DE MAAND

SEPTEMBER 2008

Ik zie je wel, ik hoor je wel, tekst Miep Diekmann, illustraties Th Tjong-Khing (Querido)
en
Soms zie ik 1000 lichtjes, tekst Nannie Kuiper, illustraties Philip Hopman (Leopold)

Straks is het weer Kinderboekenweek en het thema is dit jaar ‘Pozie’. Het ligt dan voor de hand om te zoeken naar een boek met versjes en gedichtjes voor jonge kinderen. En dan liggen er ineens twee verzamelbundels van auteurs die hun sporen op het gebied van jeugdliteratuur ruimschoots verdiend hebben. Van Miep Diekmann de bundel Ik zie je wel, ik hoor je wel en van Nannie Kuiper Soms zie ik 1000 lichtjes. Een onmogelijke keuze, maar toen bleek dat beide bundels samen de leeftijdscategorie bestrijken voor wie de Leespluim bedoeld is, van de dreumesen en peuters voor wie Miep Diekmann schrijft tot de kleuters en prille schoolkinderen bij Nannie Kuiper. Van op de pot/ nee, de weecee/ maar jij moet mee/ want ik kan niet bij het licht tot Touwtje springen/ liedjes zingen/ ballen trappen, kauwgum klappen/ Je hebt vandaag heel veel plezier/ in het speelkwartier. Kort en goed: we reiken deze maand TWEE Leespluimen uit en brengen daarmee een eerbetoon aan de pozie en de twee auteurs wier versjes en gedichtjes al zoveel kinderen (en volwassenen) plezier hebben bezorgd en dat nog steeds doen. Daar komt nog bij dat Diekmann en Kuiper met hun werk een grote bijdrage hebben geleverd aan de taalontwikkeling van jonge kinderen.
Op een speelse, vanzelfsprekende manier brengen ze de dagelijkse gebeurtenissen uit een kinderleven ter sprake. Bij Diekmann is het de eerste verkenning van de grote wereld: de trap oplopen, zelf eten, de straat oversteken, jarig zijn, met de tram mee. Dat alles in korte versjes die erom vragen te worden voorgelezen. Bij Kuiper zijn we een paar jaar verder en gaan vriendjes en vriendinnetjes een belangrijke rol spelen: ruzie op het schoolplein, prille liefde, je pestbui wegsnoepen, het kringgesprek in de klas, uit logeren, kleren kopen en bijna filosofische gedichtjes over tijd, dood en wie je eigenlijk bent. Voor thuis en in de klas, om nog eens over na te praten. Even vrolijk als de gedichtjes zijn de illustraties in beide boeken. Th Tjong-Khing vormt met zijn kleine pentekeningen een ideaal duo met Miep Diekmann en Philip Hopman voegt aan de gedichtjes van Nannie Kuiper een speelse springerigheid toe.
Miep Diekmann en Nannie Kuiper; liefde voor kinderen, liefde voor de taal. We mogen hun dankbaar zijn.