LEESPLUIM VAN DE MAAND

MEI 2011

Bezoek voor Beer, tekst Bonny Becker, illustraties Kady MacDonald Denton (Hoogland & Van Klaveren)

De illustratie op het omslag is duidelijk: een grote beer en een muis, ‘klein en grijs en met heldere oogjes’. De muis heeft aangeklopt bij het huis van Beer. En dat terwijl een bordje op de deur aangeeft: ‘Geen bezoek’. Want Beer is ervan overtuigd dat hij niet van bezoek houdt. Hij wijst de muis dan ook op het bordje en stuurt hem weg. Hij is net bezig alles klaar te zetten voor zijn ontbijt: één kopje, één lepel, één ..., maar als hij één kommetje uit de kast wil halen, zit daar de muis, klein en grijs en met heldere oogjes en die stelt voor samen thee te drinken. Beer pakt hem bij zijn staart en zet hem buiten. Als hij verder wil gaan met zijn bezigheden, duikt telkens de muis op: in de broodlade, in de koelkast. Beer neemt alle maatregelen om van zijn huis een onneembare vesting te maken. Even lijkt het erop dat Beer rustig aan zijn ontbijt kan beginnen, maar als hij het deksel van de theepot tilt, is de muis er weer. Beer geeft het verzet op en even later zitten hij en de muis bij het warme haardvuur met thee en kaas. De muis heeft wel moeten beloven straks echt weg te gaan.
Het is inmiddels gezellig geworden. Beer doet kunstjes en vertelt moppen, de muis maakt complimenten. Dan kondigt de muis zijn vertrek aan, dat heeft hij immers beloofd en wijst ten overvloede naar het bordje op de deur. Beer is zo gesteld geraakt op het gezelschap van de muis dat hij het bordje weghaalt, dat geldt alleen voor mensen die iets willen verkopen, niet voor vrienden. En het tweetal kijkt elkaar glimlachend aan. Een warm verhaal waarin de aanhouder wint en een vastgeroeste gedachte overboord wordt gezet. De tegenstelling tussen de grote en aanvankelijk barse Beer en de muis, klein en grijs en met heldere oogjes, is op zich al een aantrekkelijk gegeven. Bovendien trekt de verteller de lezer even het verhaal in door hem het zinnetje te laten aanvullen dat al enkele malen gepasseerd is: ‘Daar zat de muis! Klein en grijs en, nou ja, de rest weet je wel’. De heldere illustraties en de tekst die direct aanspreekt doen je ernaar verlangen bij Beer en de muis aan te schuiven bij het haardvuur om samen een kopje thee te drinken.