Charlotte Köhler-prijs voor Literatuur

  In 1987 ingestelde prijs, bestemd voor de schrijver van het beste Nederlandse werk in de afgelopen periode, werd in 1988 voor de eerste maal toegekend. Aanvankelijk iedere vijf jaar, met ingang van 2008 driejaarlijks. De winnaar ontvangt € 18.000,- betaald uit de nalatenschap van de actrice Charlotte Köhler. De prijs wordt afwisselend toegekend aan proza, poëzie en theater.
  Website: Vereniging van Letterkundigen.

  2011
  Mensje van Keulen - Een goed verhaal (Querido)

  2008
  Jean Pierre Rawie - Verzamelde verzen (Bakker)

  2003
  Rob de Graaf - Neanderdal (toneeltekst)